Nattens Ansikt

Temaet brukes som metafor til livets mørkere sider; melankoli, ensomhet, angst, forgjenglighet, mystikk og død. Dette omhandler det rent naturlige og fysiske mørket ute i landskapet, men også det mer eksistensielle og psykiske mørket i tilværelsen. Prosjektet er ennå ikke fullført.

Klick  the images to make them bigger.

Øysten Glenne Kristiansen 
Larvik    tel 0047-93048872

© Copyright Øysten Glenne Kristiansen.