top of page

Nattens Ansikt

Temaet brukes som metafor til livets mørkere sider; melankoli, ensomhet, angst, forgjenglighet, mystikk og død. Dette omhandler det rent naturlige og fysiske mørket ute i landskapet, men også det mer eksistensielle og psykiske mørket i tilværelsen. Prosjektet er ennå ikke fullført.

bottom of page