Cyanotype

Cyanotypi er en fotografisk trykkteknikk fra 1840-tallet som skapes gjennom å blande jernammoniumcitrat og kaliumferricyanid (rødt blodlutsalt) til en lysfølsom emulsjon som  kan pensles på ulikt underlag. Et stort negativ (transparent) legges oppå papiret med tyngde fra en glassplate øverst,  eller aller helst i en vakumpresse , og eksponeres en viss tid i vanlig sollys eller i UV lampe.
Dette danner et  positivt bilde som i utgangspunktet blir cyanblått, men som kan tones til andre valører med f.eks te,rødvin,kaffe garvesyre (tanniner)

Klick  the images to make them bigger.

Øysten Glenne Kristiansen 
Larvik    tel 0047-93048872

© Copyright Øysten Glenne Kristiansen.