Cyanotype

Cyanotype (cyanotrykk) er en gammel alternativ fotografisk trykkteknikk helt tilbake fra 1840- tallet. Bildet skapes gjennom å blande to typer pulverkjemikalier; jernammoniumsitrat og rødt blodlutsalt sammen med vann, til en flytende lysømfiendtlig emulsjon. Denne blandingen kan pensles på ulike underlag som man vil trykke et fotomotiv på f.eks papir. Papirbasen skal i dette tilfelle ikke være syrefri, men helst ubuffret , dvs ikke tilsatt basiske midler, for maks.holdbarhet.

Et transparent negativ legges oppå med en glassplate øverst i en trykk/vakumramme, og eksponeres i en gitt tid ute i sollys eller UV-lampe.

Resultatet blir et positivt bilde som i utgangspunktet er cyanblått , men som kan bearbeides og tones i andre valører med ulike syrer; f.eks vin, kaffe eller te.  (tanniner)

Dette er håndlagde arbeider og hvert enkelt trykk betraktes som en orginal.

 

Klick  the images to make them bigger.

Øysten Glenne Kristiansen 
Larvik    tel 0047-93048872

© Copyright Øysten Glenne Kristiansen.