top of page

Bio

Øysten Glenne Kristiansen

Helgeroveien 664

3294 Stavern

Norge/Norway

post@nordicvision.no

0047-93048872

PROFIL_edited.png
Awards

2021 Winner Color International Awards  cathegory  STILL LIFE Professionals

 

2017 Sony World Photography Contest-nr.2 National Award.

 

2015 Winner, "Nature" Outstanding Achievement, Black and White Spider Award Contest.

 

2014Temavinner, 4 runde, Årets Fotograf - Fotografi.

 

2013 Merit Award Black and White Magazines Single Contest.

 

2013Finalist Travel Photographer of the year. 

 

2012 Merit Award, Black and White Magazines Portfolio contest. 

Utsmykninger

Utsmykning  til administrasjonsbygget Larvik kommune 2017. Link her

Publications

Courses

2020 Fotopolymergravure. Henrik Bøeg, København.

2016 Alternative Fotografiske Prosesser. Galina Manikova-Lofoten.

2012 Lyssettingskurs, portrett, Interfoto.

2010 Print og kalibering, Interfoto.

2004-2007 Portrett- og lyssettingskurs med fotografen Tore Sandberg, Sandefjord,

2003 Portrettkurs med Knut Hoftun Knudsen, Drammen.

2002 Svart/hvitt fotografering og mørkeromsarbeid med Asle Svarverud, Oslo.

Div. interne kurs i Larvik  og Sandefjord fotoklubb.

1998 Sommerkurs i portrett- og naturfotografering på Hudø, i regi av Tjøme fotoklubb.

1997 Morten Krogvold workshop, Larvik.

Exhibitions

2023 Galleri Askehagen

2022 Fogdegården, Langesund

2020 Galleri Nevlunghavn Brygge 

2019 Galleri Nevlunghavn Brygge 

2018 Galleri Nevlunghavn Brygge 

2018 Galleri Kunstverftet, Steinbrakka, Fredriksvern verft, Stavern

2017 Sommerseth House, London i regi av Sony World Photography 

2016 Høstutstillingen, Fredriksvern verft , Stavern 

2015 Høstutstillingen, Fredriksvern verft , Stavern 

2014 Galleri Rekefabrikken, Nevlunghavn

2009-2014 Galleri Tarell, Sjøparken- Agnes

2013 Galleri Bølgen, Larvik kulturhus

2012 Larvik Golfklubb 
2011 Galleri Osebro, juleutstilling
2011 Galleri Fevik, sommer 
2011 Sandefjord kunstforening
2010 Galleri Soon, Son
2008 Polariamuseet, Tromsø
2008 Galleri Nevlunghavn, i regi av Galleri Semmingsen, Oslo
2008 Galleri Annekset, Stavern, juleutstilling 
2007 Galleri Vest, Fredriksvern Verft, Stavern
2005 Jensegaarden, Helgeroa,  sommer 

2004 Krutthuset, Fredriksvern Verft, Stavern
2003 Larvik Kunstforening
2003 Krutthuset, Fredriksvern Verft,  Stavern

2002 Hjertnes kulturhus, Sandefjord
1998 Eidsfoss kunstgalleri

Lectures by

Frans Lanting
Fredrik Ødman
Pål Hermansen           
Sandra Jensen            
Morten Krogvold           
Terje Hellesøe                
Torbjørn Tandberg                     

Agnethe Bruun          

Herdis Maria Siegerth

Galina Manikova

Jeg jobber med fotografi som kunstnerisk utrykksform og har bakgrunn fra analog fotografering og tradisjonelt mørkeromsarbeid. ref kunstfotografi, fineartphotography.

Jeg driver i dag fortsatt delvis analogt, hvor jeg da benytter Hasselblad og 120 filmrull til mine opptak, både svart-hvitt og dias. Filmene framkalles og blir deretter scannet til høyoppløselige filer for digitale print eller kopieres i kjemiske bad i det analoge mørkerom som tradisjonelle sølvgelatin baryttkopier.

Jeg er tilhenger av tradisjonell film og dens egenskaper, fordi jeg ser at den kan tilføre det ferdige bildet en  særegen stofflighet og dybde.

Det å være fotograf betyr ofte å være i en aktiv prosess med egne følelser, ideer og kunnskap rettet mot det å gjenskape et motiv.

Som fotograf trekkes jeg ofte mot nattfotografering og brytninger mellom lys og mørke. Dette forholdet  kan også overføres og relateres  til selve livet og det å være menneske. Jeg har valgt å kalle dette temaet "Nattens Ansikt". Det omhandler det rent naturlige og fysiske mørket som vi har rundt oss: den universelle syklusen med lys og mørke som vi vet kommer og går.

"Nattens ansikt" henspiller også på det mer psykologiske eller tankemessige mørket som kan oppstå i det indre landskapet: menneskesinnet. Det omfavner det å føle ensomhet, redsel,  fortvilelse og det som forgeår i  våre drømmer. En psykologisk reise i vårt indre følelsesliv; det som ingen andre ser eller vet noe om. Det er spennede og utfordrende å forsøke formidle slike aspekter. Både som et symbolskt bildespråk og som mer direkte gjengitt. Utfordringen med bildevalg er å finne motiver som kan virke troverdige og ha den styrken eller appellen som kan få betrakteren til å forstå meningen bak  bildet og vekke refleksjoner. Til syvende og sist handler fotografiet om en visuell formidling

 

Foruten å lage sølvgelatinbaserte baryttkopier i tradisjonelt mørkerom, jobber jeg også med alternative fotografiske prosesser som cyanotypi. Begge er gamle teknikker og håndverk som er sjeldent i dagens digitale hverdag. 
Cyanotypiprosessen er en gammel fotografisk trykkteknikk fra 1840 som skapes gjennom å blande jernammoniumcitrat og blodlutsalt til en lysfølsom emulsjon som påføres papiret. Etter tørking eksponeres papiret med et stort negativ og glassplate øverst i vanlig sollys eller UV-lampe og så er magien igang. Hvert trykk blir unikt og kan ikke lages i opplag slik som er vanlig innen fotoprinting.

Øysten Glenne Kristiansen

I work with photography as an artistic expression, and has backgrounds from analog photography and traditional darkroom work. Today I'm still partially analog, where I use Hasselblad and 120 rollfilms for my recordings. These are developed and are then scanned to high-resolution files. I am a fan of traditional film and its features, because I see that it can add to the finished image a kind of materiality and depth.
 
As a photographer, I am often drawn to night photography and breaks between light and dark. A recurring theme over the years is "Night's Face". This deals with the purely natural and physical darkness in the landscape, but also the more existential and mental darkness in existence.
I have a great fascination with the coastal landscape and the form and light scenes that you can experience there. Many of my motifs are taken from there, especially as mentioned under dim light conditions and at night time. I often think of being able to recreate something exciting of basically ordinary motives.
 
Being a photographer often means being in an active process with own feelings, ideas and knowledge aimed at creating something that may be interesting in the eyes of others.
 

In addition to making silvergelatin-based barytcopies (in smaller sizes) in the darkroom, I also work with alternative photographic processes such as cyanotype, gumoil and van dyke techniques. These are techniques that very few people work in today's digital life.

 

Øysten Glenne Kristiansen.

bottom of page