Øysten Glenne Kristiansen 
Larvik    tel 0047-93048872

© Copyright Øysten Glenne Kristiansen. 

Øysten Glenne Kristiansen

PHOTOGRAPHY

Som fotograf trekkes jeg ofte mot nattfotografering og brytninger mellom lys og mørke. Dette forholdet kan også overføres og relateres  til selve livet og det å være menneske.