top of page

Øysten Glenne Kristiansen

PHOTOGRAPHY

Som fotograf trekkes jeg ofte mot nattfotografering og brytninger mellom lys og mørke. Dette forholdet kan også overføres og relateres  til selve livet og det å være menneske.

bottom of page