top of page

Øysten Glenne Kristiansen
Photography

Fjellet%201%20m%20lag%20uten%20filter%20

"Som fotograf trekkes jeg ofte mot nattfotografering og brytninger mellom lys og mørke. Dette forholdet kan også overføres og relateres  til selve livet og det å være menneske."

bottom of page