Øysten Glenne Kristiansen

Photography

"Som fotograf trekkes jeg ofte mot nattfotografering og brytninger mellom lys og mørke. Dette forholdet kan også overføres og relateres  til selve livet og det å være menneske."

Øysten Glenne Kristiansen 
Larvik    tel 0047-93048872

© Copyright Øysten Glenne Kristiansen.